Vitajte

Vzdelávanie

Poslaním Interaktívnej školy je nielen pomáhať školám v zavádzaní trendových a inovačných produktov, ale aj prevziať zodpovednosť za to, aby sa tieto novinky na školách udomácnili. Pomôžeme Vám prekonať obavy v práci s novými interaktívnymi riešeniami. Odhalíme Vám potenciál využitia vzdelávacích programov, aplikácii a softvérov.

Vďaka našim vzdelávaniam sa stanete DIGI HRDINOM pre vašich žiakov.

Interaktívna škola

Ponuka vzdelávacích programov

1
vydaných osvedčení
1
rokov skúseností
1
vzdelávacích programov
1
najazdených kilometrov
1
realizovaných webinárov

Internet of Things – Internet vecí

IoT predstavuje zmenu v kvalite života jednotlivca tým, že ponúka nové príležitosti prístupu k dátam, špecifické služby vo vzdelávaní, bezpečnosť, starostlivosť o zdravie alebo okrem iného aj dopravu. Na druhej strane bude kľúčový pre firmy na zvýšenie produktivity tým, že budú ponúkať široko distribuované siete inteligentných zariadení a nových služieb. IoT prináša výhody vylepšeného riadenia a sledovania majetku a produktov. Zvyšuje množstvo informačných dát a dovoľuje optimalizáciu zariadení a využívania prostriedkov, ktoré môžu byť premietnuté do úspor.

 

Interaktívna škola ako vzdelávacia inštitúcia sa snaží držať krok s novými trendami a preto túto tému Internet od Thing zaradila v roku 2022 do svojho portfólia vzdelávaní ako vysoko špecializované vzdelávanie.

Referencie

Mgr. Alena Maschkanková, riaditeľka školy
Mgr. Alena Maschkanková, riaditeľka školy
Základná škola Hamuliakovo
Zobraziť viac
So spoločnosťou Interaktívna škola s.r.o., sme absolvovali viaceré akreditované vzdelávania. Obsah vzdelávaní vždy odpovedal ich obsahovej náplni. Znamenal pre všetkých zúčastnených nadobudnutie nových, kvalitných poznatkov k danej téme. Získané poznatky boli jednoducho aplikovateľné do každodennej práce učiteľa. Lektori pristupovali k účastníkom vzdelávania s úsmevom, trpezlivosťou a v neposlednom rade prinášali praktické poznatky z danej oblasti vzdelávania.
Mgr. Ján Molitoris
Mgr. Ján Molitoris
Základná škola Hanušovce nad Topľou
Zobraziť viac
Spoločnosť Interaktívna škola, s.r.o. nám poskytla vždy kvalitné a vysoko odborné vzdelávania nami vybranej témy. Učenie prebiehalo podľa dohodnutého harmonogramu v našich priestoroch, čo bolo pre nás veľkou výhodou – náklady na cestovania a ubytovanie znášala spoločnosť. Lektori prednášali so zanietením a s ohľadom na počítačovú gramotnosť jednotlivých účastníkov. Nikdy nemali problém pomôcť a tempo práce prispôsobiť potrebám účastníkov. Vzdelávania boli vždy na profesionálnej úrovni a zároveň priniesli praktické využitie do každodennej práce na vyučovaní. Spoločnosť môžeme len vrelo odporučiť aj ďalším pedagogickým kolektívom.
Mgr. Ján Sciranka, riaditeľ školy
Mgr. Ján Sciranka, riaditeľ školy
Základná škola Ľutina
Zobraziť viac
Vzdelávania, ktoré sme absolvovali s Interaktívnou školou, s.r.o. boli podnetné a zaujímavé. Obsah vzdelávaní zahŕňal mnohé poznatky, ktoré uľahčia učenie v praxi. Lektori prezentovali jednotlivé úlohy zrozumiteľne a jednoznačne. Boli vždy ochotní zodpovedať všetky otázky účastníkov vzdelávania. Celkovo bol ich prístup profesionálny a zároveň ľudský.
Účastník webinára
Účastník webinára
Zobraziť viac
Bola som veľmi spokojná, zopakovala som si funkcionalitu použitia testov, veľmi mi to dnes pomohlo. Veľmi oceňujem to, že som mala možnosť vidieť produkt ako žiak. Super. Ďakujem.
Účastník webinára
Účastník webinára
Zobraziť viac
Super vzdelávanie, oceňujem, že lektor mal dve okná a my sme videli, ako vidí zadanie žiak na svojom zariadení.
Účastník webinára
Účastník webinára
Zobraziť viac
Vaše školenia sú proste naj. Veľká vďaka.
Účastník webinára
Účastník webinára
Zobraziť viac
Ďakujem za webinár, Vaše vebináre naozaj sú jasné, zrozumiteľné, pútavé - veľká vďaka za Vašu prácu.
Účastník webinára
Účastník webinára
Zobraziť viac
Bolo to super, pani lektorka je výborná, veľmi dobre vysvetľuje, má to hlavu a pätu.
Účastník webinára
Účastník webinára
Zobraziť viac
Webinár sa mi veľmi páčil, bol pre mňa veľkým prínosom. Určite to využijem v praxi.
Účastník webinára
Účastník webinára
Zobraziť viac
Veľmi som spokojný s vašimi webinármi, skvelá príprava, pohotové a rýchle odpovede.
Účastník webinára
Účastník webinára
Zobraziť viac
Pre vás, hlavne pre pani lektorku s príjemným hlasom a darom reči, poďakovanie. Jasné, stručné, presné. Vždy sa niečo nové a zaujímavé dozviem. Určite sa prihlásim na ďalšie zaujímavé témy webinárov.
Predošlé
Ďalšie

Posledné blogové príspevky

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

Všeobecné informácie

Štúdie univerzitných vedcov považujú Prezi za pútavejšiu, presvedčivejšiu a efektívnejšiu formu prezentácie ako PowerPoint. Chcete s prezentáciou vystúpiť z davu? Vyskúšajte inovatívne nástroje prezentácie a nechajte vašu kreativitu vyniknúť. Princíp tvorby prezentácie prostredníctvom bieleho plátna, postupného odhaľovania informácií a využití cesty prezentácie zaručí, že vaše prezentácie budú zapamätateľné, originálne a dynamické. PREZI = Dizajn pre ľudí, ktorí nie sú dizajnéri.

Platforma PREZI NEXT:

 • nová prezentačná platforma, ktorá využíva pohyb, zoom a priestorové nástroje, aby priviedla prezentáciu k životu. Jedinečné otvorené plátno Vám umožní prezerať a organizovať prezentáciu ako celok do tém a podtém.
 • Prezi Vám umožní využívať pokročilé funkcie vkladania obrázkov, textu, ikon, tvarov, grafov, videa, animácie pričom jednoduchým krokom viete prezentáciu zdieľať so svojimi žiakmi.

Obsah vzdelávania:

 • príprava prezentácie,
 • prezentačné metódy a podmienky prezentovania,
 • registrácia do platformy PREZI NEXT
 • výhody a nevýhody prezentačného programu PREZI NEXT,
 • prezentácie v prezentačnom programe PREZI NEXT– princíp, ukážky,
 • vysvetlenie nástrojov tvorby – témy, podtémy, príbehové bloky,
 • skúšanie nástrojov vkladania – obrázky, video, tvary, PDF,
 • tvorba prezentácie podľa zadania,
 • zdieľanie prezentácie,
 • tvorba prezentácie prostredníctvom šablón,
 • využívanie databázy prezentácií
 • predstavenie doplnku PREZI VIDEO.

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese

Všeobecné informácie

Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, opakovaní a tvorbe poznámok. Naučte sa princípom tvorby myšlienkových máp a preneste ich do digitálneho priestoru.

Program MINDMAPLELITE:

 • program bez časového obmedzenia na tvorbu myšlienkových máp a organizovanie nápadov s výkonným balíkom funkcii ako: výber z prednastavených šablón, tvorba tém a pod tém, vkladanie obrázkov, hypertextových odkazov, poznámok, príloh, symbolov, zmena tematických polí, podpora operácií „drag and drop“, export mapy do formátu HTML, TXT, DOC, XLS, PPT, JPG, BMP, PNG, GIF alebo TIF.
 • Je perfektným digitálnym asistentom pre riešenie projektov, učenie sa a osobný rozvoj, či pútavé prezentácie a poznámky.

Obsah vzdelávania:

 • teoretické východiská myšlienkových máp,
 • techniky tvorby myšlienkových máp,
 • postupy tvorby myšlienkových máp,
 • asociácie v myšlienkových mapách,
 • príprava materiálov,
 • editácia zdrojov,
 • oboznámenie sa so softvérom na tvorbu myšlienkových máp MINDMAPLELITE,
 • tvorba vetvy, uzla
 • práca s grafickými nástrojmi programu,
 • vkladanie príloh vo forme dokumentu, odkazu a poznámky,
 • prepojenie myšlienkovej mapy a interaktívnej tabule,
 • tvorba digitálnej myšlienkovej mapy,
 • exportovanie myšlienkovej mapy do iných formátov.

Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa

Všeobecné informácie

S novou digitálnou dobou prichádzajú aj nové riešenia pre prostredie školy. Jedným z riešení je aj platforma Office 365, ktorá predstavuje komplexný nástroj pre efektívnu správu školy, komunikáciu a online vzdelávanie. Ak sa chcete naučiť alebo zdokonaliť v používaní poštového klienta, organizovaní pracovného času, zapisovaní a zálohovaní dokumentov, zdieľaní materiálov, tvorbe kvízov, príprave prezentácií a vedení online hodín tak toto vzdelávanie je určené práve Vám.

Platforma OFFICE 365:

 • je služba, vďaka ktorej máte vždy tie najaktuálnejšie moderné nástroje na zvýšenie produktivity od spoločnosti Microsoft, ktorá umožňuje celej škole a tímu spolupracovať flexibilne, rýchlo a bezpečne.
 • Office 365 sú aplikácie a služby vo vašom telefóne, počítači a webovom prehliadači.
 • Office 365 pre školy obsahuje: office online (word, excel, powerpoint, …), zdieľanie školských dokumentov (sharepoint), zdieľaný kalendár, profesionálny email (outlook), osobné úložisko dát (onedrive), online vzdelávanie ( teams, classnotebook).

Obsah vzdelávania:

 • tvorba a nastavenie pracovného konta v Office 365,
 • použitie pracovného konta v škole,
 • zdieľanie a zálohovanie pracovných dokumentov
 • práca offline a online s kancelárskym balíkom Office,
 • tvorba poznámkových blokov na jednotlivé predmety,
 • práca a zdieľanie prípravy so študentmi v službe ClassNotebook,
 • tvorba a použitie online dotazníkov a hlasovaní – Forms,
 • práca s prezentačným programom Sway,
 • zdieľanie prípravy cez službu OneDrive.

Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania

Všeobecné informácie

Spoznajte trojicu skvelých interaktívnych nástrojov pre skutočný zážitok z hodiny. Multimediálne plagáty, interaktívne pracovné listy a online kvízy Vám pomôžu vysvetliť a overiť učivo novým a pútavým spôsobom. Online prihlasovanie a pestré knižnice materiálov Vám dodajú inšpiráciu a zjednodušia používanie jednotlivých aplikácií. Nečakajte a naučte sa už dnes urobiť svoju hodinu nezabudnuteľnou.

Platformy GLOGSTER, KAHOOT, WIZER.ME:

 • Buncee – multimediálny plagát – online platforma pre digitálne rozprávanie príbehov a interaktívne vzdelávanie. Umožňuje kombinovať všetky druhy médií na jednom virtuálnom plátne a tvoriť tak krásne a pútavé multimediálne plagáty.
 • Kahoot – multiplatformový systém na získavanie reakcií žiakov prepojujúci formálnu výučbu s online svetom. V podstate ide o premenu tradičného overovania vedomostí prostredníctvom kvízu v aktivizujúcej forme s využitím digitálnych technológii – počítača, dataprojektora a mobilných zariadení ako sú tablety a mobily.
 • Wizer.me – platforma poskytujúca možnosť vytvárať krásne a pútavé online pracovné hárky. Vo „Wizer.me“ získate cenný nástroj pre vytváranie pracovných listov, testov i okamžitú spätnú väzbu bez zdĺhavého a zložitého opravovania.

Obsah vzdelávania:

 • prihlasovanie a registrácia do platforiem,
 • prehľad licencií platforiem,
 • práca s platformou Wizer.me,
 • využite šablón pracovného listu,
 • tvorba pracovného listu podľa zadania,
 • zdieľanie a kontrola pracovných listov,
 • práca s databázou pracovných listov,
 • práca s platformou Kahoot,
 • tvorba kvízu – šablóny výber jednej odpovede, pravda/lož,
 • využitie banky otázok,
 • nastavenie režimu kvízu,
 • vyhodnotenie spätnej väzby,
 • práca s platformou Buncee,
 • tvorba multimediálnych plagátov
 • využitie nástrojov – obrázky, pozadie, text, video, audio, príloha,
 • zdieľanie plagátu a tlač,
 • práca s databázou multimediálnych plagátov.

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh

Všeobecné informácie

S programom Alf si vytvoríte interaktívne úlohy naozaj jednoducho a rýchlo. S Alfom budete “GURU” v tvorbe interaktívneho obsahu. Inšpirujte sa vytvorenými úlohami v Databáze učebných materiálov Alf, ktoré môžete okamžite využiť pre svojich žiakov. Pomocou intuitívneho rozhrania Online testovania máte možnosť priradiť úlohy vašej triede a získať okamžitú spätnú väzbu v podobe prehľadnej štatistiky.

Program ALF:

 • Off-line nástroj na tvorbu interaktívnych testov
 • Obsahuje 12 interaktívnych šablón: otázka s výberom jednej odpovede, pexeso, priradenie dvojíc pojmov, zaradenie slov do skupín, usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia, výber viacerých odpovedí, popis obrázku, dvojice, puzzle, hádaj slovo, tajnička, doplň slová.
 • Otvorený systém pre interaktívne a neinteraktívne učebné materiály vytvárané učiteľmi s možnosťou prideľovania zadaní žiakom a ich následnej kontroly učiteľom.

Obsah vzdelávania:

 • teoretické východiská tvorby testov,
 • príprava podporných materiálov testu,
 • tipy a triky pre efektívne vyhľadávanie obrázkov,
 • editovanie zdrojov,
 • tvorba interaktívnych testov programe ALF,
 • precvičovanie jednotlivých typov úloh,
 • vkladanie testov do databázy programu ALF,
 • priraďovanie testov a domácich úloh žiakom,
 • využitie chatu,
 • vyhodnocovanie testov,
 • export štatistických údajov,
 • administrácia programu ALF.

Interaktívna tabuľa
ako nástroj modernej hodiny

Všeobecné informácie

Naučte sa ovládať interaktívnu tabulu a získajte skvelý nástroj, ktorý aktivizuje žiakov a zefektívni prípravu na hodinu. Interaktívna tabuľa zlepšuje názornosť vyučovania, zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, efektivitu osvojovania si vedomostí a zručností žiakov. Práca s interaktívnou tabuľou využíva napríklad animácie, okamžitú a priamu spätnú väzbu a povoľuje žiakom zapájať sa aktívne do vyučovacieho procesu, čím sa vzdelávanie stáva efektívnejším a modernejším. Naučte sa prepojiť interaktívnu tabuľu s notebookom, ovládať program ActivInspire a tvoriť originálne interaktívne úlohy pre vašich žiakov.

Program ACTIVINSPIRE:

 • v programe ActivInspire vytvárame súbory vo forme predvádzacích zošitov (flipchartov) s neobmedzeným počtom strán, ktoré môžu obsahovať texty, animácie, videá, zvukové ukážky, hypertextové odkazy, vnorený internetový prehliadač, aktívne prvky z knižnice zdrojov alebo vytvorené podľa vlastných predstáv, poznámky, anotácie na pracovnej ploche a úlohy, či testy. Navyše jednotlivým objektom môžeme priraďovať akcie a obmedzenia.
 • Ovládaním kresliacich nástrojov, geometrických tvarov, obrázkov a zvukov vyskladáme základ tvorby interaktívnych úloh ako tajnička, pexeso, osemsmerovka, doplň slová, vytvor dvojice …

Obsah vzdelávania:

 • práca s interaktívnou tabuľou a jej obsluha vzhľadom na používaný softvér tabule,
 • zapojenie PC, interaktívnej tabule, dataprojektora,
 • interaktívny a anotačný režim, režim tvorby dokumentov, klávesnica na obrazovke,
 • vytvorenie a uloženie dokumentu,
 • kresliace nástroje, geometrické objekty, guma, zvýraznenie,
 • nástroje pre výber objektov, textové pole, práca s farbami,
 • vlastnosti geometrických tvarov, práca so stranami,
 • vkladanie obrázkov, pozadí, zvukov, videa, flash aplikácií,
 • rozširovanie knižnice z externých zdrojov a internetu,
  vrstvy, priehľadnosť, hyperlinkové prepojenie medzi dokumentami,
 • nástroj Lupa, nástroj Clona, nástroj Reflektor,
 • exportovanie súborov, preusporiadanie strán,
 • vytvorenie videa z prezentácie,
 • priebežná tvorba úloh s využitím prebraných nástrojov.

Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa

Všeobecné informácie

Ovládajte pojmy a význam informačnej bezpečnosti, jej legislatívnych noriem, technických aspektov, hrozieb internetu a sociálnych sietí a staňte sa ochrancom vlastných detí a žiakov v nebezpečnom kybernetickom priestore. Naučíme Vás ako chrániť svoje dokumenty, heslovať priečinky, ako má správne vyzerať heslo, ktoré internetové stránky vykazujú podozrivé znaky a ako rozpoznať znaky a prejavy kyberšikany aj vo vašej triede.

Program ADBLOCK, HOOK FOLDER LOCKER a platforma ESET:

 • Adblock – bezplatný blokovač reklám, ktorý chráni váš prehliadač pred malvérom a bráni inzerentom v prístupe k vašej histórii prehliadania a osobným informáciám.
 • Hook Folder Locker – šikovný nástroj na rýchle uzamknutie priečinka. Je to softvér, ktorý sa ľahko používa a chráni obsah priečinka heslom.
 • Eset parental control – Antivírusová ochrana, ktorá ochráni počítač pred rôznymi druhmi online a offline hrozieb. Ochrana pred malvérom a ransomvérom s overenou viacvrstvovou ochranou od spoločnosti ESET. Nastavenie užitočných nástrojov ako pravidlá rodičovskej kontroly, strážca aplikácií, zvolenie vhodného a nevhodného obsahu, časové limity pre hru a rodičovský PIN.

Obsah vzdelávania:

 • informačná bezpečnosť,
 • základné pojmy a význam informačnej bezpečnosti,
 • stratégia a legislatívne normy v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • integrácia a aplikácia informačnej bezpečnosti do vyuč. Procesu,
 • hrozby internetu a sociálnych sietí,
 • správanie na internete,
 • sociálne siete – hrozby a riziká,
 • kyberšikana,
 • príklady kyberšikany z praxe,
 • príčiny, motívy a spúšťače kyberšikany,
 • pomoc a ochrana pri kyberšikane,
 • identifikácia a riešenie kyberšikany.

Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami

Všeobecné informácie

Podtitul vzdelávania je “hviezda kabinetu”. Už sa nebudete musieť pýtať kolegu v práci, ako nastaviť vzorec v tabuľke, aktivačné polia v Powerpointe alebo vynechať číslovanie strán vo Worde. Toto vzdelávanie je obsahovo zamerané na prácu s Wordom, Excelom a Powerpointom, pričom sa preberajú nástroje od základov až do stredne pokročilej úrovne. Všetky nástroje a postupy sú vysvetlené na ukážkach, ktoré v školskom prostredí určite využijete.

Platforma:

 • Microsoft Word – textový editor s ktorým bude úprava dokumentov jednoduchá. Prehľad základných vlastností programu, formátovanie a úprava textu, obrázkov, tabuliek, základy hromadnej korešpondencie, úprava číslovania strán to je len základ toho čo budete po skončení ovládať.
 • Microsoft Excel – tabuľkový editor, v ktorom budete vedieť vytvárať a formátovať tabuľky, vkladať základne vzorce a funkcie, využívať filtre, tvoriť graf, upraviť tabuľku pred tlačou a pracovať s hárkami.
 • Microsoft PowerPoint – program na tvorbu prezentácii v ktorom sa naučíte vytvárať prezentácie s použitím šablón, motívov a farebných schém. Budete vedieť nastaviť časovanie prezentácie, animácie, poznámky, komentáre a využiť pokročilé nastavenia prezentácie.

Obsah vzdelávania:

 • práca vo Worde, Exceli, Powerpointe
 • základné úpravy textu
 • vkladanie obrázkov, tabuliek
 • tvorba obsahu
 • vynechanie číslovania strán,
 • tvorba diplomu cez hromadnú korešpondenciu,
 • tvorba a úprava tabuliek
 • zadefinovanie výpočtov, využitie vzorcov
 • vkladanie a úprava grafov
 • tvorba a úprava prezentácie
 • vkladanie animácií a efektov
 • vkladanie aktivačných polí,
 • nastavenia prezentácie,
 • tipy a triky ako na Office.

Digitalizácia učebných materiálov

Všeobecné informácie

Videá pre učiteľov sa stávajú dôležitým nástrojom vo výuke, ale jedna z vecí, ktorá mnohým bráni v používaní je ich tvorba. Ak chcete začať vytvárať videá rýchlo, jednoducho, bez zložitej prípravy, Editor videa môže byť pre vás dokonalým nástrojom. Za pár minút môžete vytvoriť video pre študentov, ktoré vysvetľuje každý koncept a následne ho jednoducho zverejniť. Ovládajte konvertovanie zdrojov, strih videa, aplikáciu filtrov a prechodov, editovanie audia, vkladanie titulkov a veľa ďalších vychyctávok, ktoré Vás naučíme na tomto vzdelávaní.

Program EDitor Videa a PHOTOFILTRE:

 • je jednoduchý a prehľadný program firmy Microsoft pre jednoduché vytvorenie a spracovanie videa (filmov, foto dokumentov a domácich nahrávok). Obsahuje funkcie ako strih videa, pridanie fotografií, hudby, prechodov, 3D objektov a titulkov.
 • Je súčasťou operačného systému Windows 10.
 • Photofiltre je grafický editor použiteľný zdarma pre nekomerčné a výukové účely. Jeho hlavnou devízou je veľké množstvo funkcií, efektov a filtrov, vďaka ktorým je možné zmeniť obrázky na nepoznanie.

Obsah vzdelávania:

 • poskytnutie overených onlinových zdrojov obrázkov a videa,
 • sťahovanie a editovanie obrazových materiálov,
 • sťahovanie a editovanie video ukážok,
 • oboznámenie sa so softvérovými riešeniami na úpravu videa a obrázkov,
 • práca s programom Editor videa,
 • tvorba náučného videa,
 • práca s programom Photofiltre,
 • jednoduché a pokročilé úpravy obrázkov,
 • použitie filtrov,
 • precvičovanie pripravených postupov pre úpravu obrázkov.
Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.