Vitajte

Výučbové programy

OFFICE 365

Office 365 predstavuje komplexný nástroj pre efektívnu správu školy, komunikáciu a online vzdelávanie. Je to súbor služieb od spoločnosti Microsoft, vďaka ktorým máte dostupné tie najaktuálnejšie moderné nástroje, ktoré umožňujú celej škole a tímu spolupracovať flexibilne, rýchlo a bezpečne. Najnovšia verzia online kancelárskeho balíka, pracovné emailové konto, zdieľanie školských dokumentov a kalendára školy, osobné úložisko dát a služba pre organizovanie a správu online vzdelávania to je len niekoľko príkladov z nástrojov balíka Office 365.

Čo Vám vieme zabezpečiť:

 • zriadenie služby Office 365 na škole
 • administrácia kont učiteľov a žiakov
 • vytvorenie distribučných skupín
 • nastavenie štruktúry a hierarchie podľa prístupových práv
 • technická podpora
 • základné školenie
  (po dohode možné absolvovať ako aktualizačné alebo inovačné vzdelávanie)

Animuj svoj svet

Animuj svoj svet je inovatívny spôsob ako využiť kreativitu detí na výučbu prostredníctvom zážitkov. Stačí jednoduchý vizualizér, fantázia a vytvorenie animácie na ktoromkoľvek predmete je hračka, navyše zábava, ktorú ocenia nie len  žiaci, ale aj učitelia. Pre najmenších je tvorba animácií tiež výborným prostriedkom na rozvoj jemnej motoriky a pre tých starších zasa priestor na prepájanie jednotlivých predmetov prostredníctvom 3D sveta s informatikou. Pripojte sa aj vy na www.animuj.eu a spoznajte animáciu ako novú učebnú pomôcku.

Čo keby ožili učebnice? Čo keby zrazu všetky školské úlohy dostali tretí rozmer?

 • vzdelávacia aktivita pre zážitkové učenie
 • mnemotechnická pomôcka
 • prostriedok rozvoja jemnej motoriky
 • tvorba stop motion animácii
 • vodné pre žiakov I. a II. stupňa
 • v ponuke 4 animačné sety
 • pripravená audioknižnica

VABANK

Vabank je interaktívny nástroj na spestrenie hodiny, pomocou ktorého opakovanie a aktivity na hodine už nikdy nebudú nudné. Učiteľ si v kolese môže pripraviť súbor 12 otázok, pričom administrácia kolesa mu umožní vytvoriť a uložiť neobmedzené množstvo tematických kolies. Žiak po spustení kolesa počká na náhodný výber otázky, na ktorú má odpovedať. Vabank je možné využiť na opakovanie učiva, skúšanie žiakov ako pomôcku pri didaktických hrách, školskej tombole či určení týždenníkov v triede …

 • interaktívne koleso na spestrenie hodiny
 • online prístup
 • náhodný výber z 12 otázok
 • ovládateľná rýchlosť zatočenia
 • možnosť voľby padnutia otázky
 • rôznorodé využitie

ALF DOMÁCNOSŤ

ALF domácnosť je skupina nástrojov, s ktorou môže rodina opakovať a precvičovať učivo z pohodlia domova. Súčasťou Alf Domácnosť sú obľúbené platformy, ktoré pomáhajú upevňovať učivo základnej a materskej školy. Prinášajú aj unikátnu možnosť vytvoriť si vlastné interaktívne úlohy a testy. Alf Domácnosť vám prinesie úsmev na tvárach vašich detí aj pri učení doma.

Alf Domácnosť obsahuje:

 • Alfbook – onlinový súbor viac ako 20 000 interaktívnych cvičení a úloh zameraných na učivo základnej školy spracovaných podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov.
 • Alfík – jednoduchá onlinová databáza interaktívnych cvičení, hier a úloh, ktoré pomôžu uspokojiť detskú zvedavosť.
 • Alf tvorba úloh je jednoduchý program na tvorbu interaktívnych úloh a testov.

ALF ŠKOLA

ALF ŠKOLA je skupina nástrojov určená učiteľom na každodenné využitie počas vyučovacích hodín i domácu prípravu. S Alfom môžete vytvoriť pútavé interaktívne testy, ktoré efektívne opakujú učivo priamo na hodine. Databáza Vám poskytne tisícky učebných materiálov, inšpiráciu pre vlastnú tvorbu a otvorí svet online zadávania úloh. Albook prinesie žiakom možnosť opakovať učivo online, vlastným tempom priamo z domu. Nezabudli sme ani na predškolákov, ktorých potešia interaktívne cvičenia a hry v Alfíkovi.

Alf Škola obsahuje:

 • Alf – tvorba úloh je jednoduchý program na tvorbu interaktívnych úloh a testov.
 • Databáza Alf a online testovanie obsahuje tisícky učebných materiálov efektívne roztriedených podľa predmetov, ročníkov, tematických celkov a konkrétnych tém.
 • Alfbook je onlinový súbor viac ako 20 000 interaktívnych cvičení a úloh zameraných na učivo základnej školy.
 • Alfík je jednoduchá onlinová databáza interaktívnych cvičení, hier a úloh určená pre materské školy.

OSEMSMEROVKA

Osemsmerovka je zábavná logická hra, ktorá určite poteší vašich žiakov. Môžete ju vytvoriť rýchlo a jednoducho v online prostredí s nastavením počtu slov, riadkov, stĺpcov, farby pozadia, štýlu a jazyka písmen. Osemsmerovka sa dá využiť v interaktívnej podobe priamo na stránke alebo ju použijete ako obrázok vo vlastných pracovných listoch.

Využite bezplatnú online osemsmerovku!

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.