Vitajte

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.

Interaktívna škola s.r.o. je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti: “ Využitie digitálnych nástrojov a technológií zameraných na rozšírenie digitálnych kompetencií v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti.”.

9/2020 – IV.
Evidenčné číslo rozhodnutia pre poskytovateľa inovačného vzdelávania: 9/2020 – IV.
Obdobie platnosti: do 15. septembra 2025.
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie TU.

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR nás oprávňuje vzdelávať nasledujúce skupiny pedagogických zamestnancov:

  • učiteľ materskej školy,
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
  • učiteľ strednej školy,
  • majster odbornej výchovy,
  • vychovávateľ,
  • učiteľ profesijného rozvoja.

Inovačné vzdelávanie poskytujeme ako jednoduché vzdelávacie programy v oblasti využitia moderných digitálnych trendov s časovou dotáciou 50 hodín.

0 hodín
časová dotácia
50 hodín inovačného vzdelávania.
0
osoba/vzdelávací program
2.) Uhradiť platbu za vzdelávanie

prostredníctvom platobnej karty alebo bankovým prevodom

3.) Prihlásiť sa do účtu - www.interaktivnaskola.sk

 prostredníctvom emailu a zaslaného hesla

4.) Vyplniť a poslať prihlášku

 poštou na adresu Interaktívna škola, Sládkovičova 1, Prešov 08001

Prejsť na prihlášky

5.) Absolvovať online stretnutia

 inovačného vzdelávania

6.) Odovzdať dištančné a záverečné zadania

cez Formulár pre odovzdávanie zadania vo vašom účte

7.) Prijať osvedčenie o ukončení

inovačného vzdelávania zaslaného poštou

Po absolvovaní inovačného vzdelávania bude účastníkovi vystavené „Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania“. Pedagogickému zamestnancovi sa prizná príplatok za profesijný rozvoj po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania (Zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch § 64 odst. 2 písmeno a)) vo výške 3% po absolvovaní 50 hodín inovačného vzdelávania. Príplatok za profesijný rozvoj sa prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. 

Podmienkou prihlásenia je úspešné ukončenie adaptačného vzdelávania.

Certifikáty

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.