Vitajte

Vzdelávacie programy

Digitálne nástroje pre budovanie portfólia učiteľa

Všeobecné informácie

Objavte úžasný grafický nástroj Canva a prepojte ho s vlastnou webovou stránkou. Staňte sa skutočným digi hrdinom pre svojich žiakov a odomknite im webovou stránku, ktorá bude dobrým základom pre vaše osobné portfólio učiteľa ale aj modernou pomôckou, ktorá vašim žiakom prinesie aktuálny a zaujímavý obsah podporený profesionálnou grafikou Canvy.

Toto inovačné vzdelávanie vás naučí ovládať graficky nástroj Canva, odhalí bohatú knižnicu obrázkov, ikon, pracovných listov a iných vzdelávacích zdrojov a naučí vás budovať webovú stránku za pomoci moderných šablón a jednoduchého editačného prostredia Google Sites.

Platformy CANVA a Google SITES

 • Canva –grafický nástroj na vytváranie, editovanie a zdieľanie grafických dizajnov. Canva obsahuje rozsiahlu knižnicu zdrojov zameranú na vzdelávanie (obrázky, ikony, fotografie, pracovné listy, certifikáty, diplomy, plány lekcií, rozvrh hodín, plagáty, záložky, ..) pripravenú na používanie a editáciu vlastným obsahom. Materiály vytvorené v Canve sa dajú prehľadne  štruktúrovať do priečinkov a zdieľať prostredníctvom linku.
 • Google Sites – jednoduchý nástroj na tvorbu kvalitných webových stránok, ktoré vyzrejú moderne na každom zariadení od stolného počítača až po smartfón. Pri tvorbe webových stránok cez Google Sites nie je potrebné mať žiadne znalosti programovania.  Google Sites dovoľujú ľahko integrovať a publikovať obsah vytvorený službami ako Google Drive, Docs, Slides, Sheets, Forms a Youtube pričom tvorba stránky ostáva stále jednouchá, prehľadná a technicky nenáročná.

Obsah vzdelávania:

 • registrácia do platformy CANVA
 • licencie pre učiteľov a študentov
 • prehľad prostredia a nástrojov
 • grafické prvky a možnosti
 • práca so šablónami – princípy a ukážky – prezentácie. plagáty, diplomy, pracovné listy, záložky …
 • úprava a editácia šablón
 • nástroje textu
 • nastavenie efektu a animácie
 • postup exportovania a zdieľania
 • predstavenie domény a hostingu
 • registrácia do Google Sites
 • výber a úprava šablóny webstránok
 • tvorba menu
 • prehľad panela nástrojov
 • práca s obsahom – článok, stránka, odsek, textový editor
 • multimédia – obrázky, videá
 • nastavenia – bezpečnosť 

   

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

Všeobecné informácie

Štúdie univerzitných vedcov považujú Prezi za pútavejšiu, presvedčivejšiu a efektívnejšiu formu prezentácie ako PowerPoint. Chcete s prezentáciou vystúpiť z davu? Vyskúšajte inovatívne nástroje prezentácie a nechajte vašu kreativitu vyniknúť. Princíp tvorby prezentácie prostredníctvom bieleho plátna, postupného odhaľovania informácií a využití cesty prezentácie zaručí, že vaše prezentácie budú zapamätateľné, originálne a dynamické. PREZI = Dizajn pre ľudí, ktorí nie sú dizajnéri.

Platforma PREZI NEXT:

 • nová prezentačná platforma, ktorá využíva pohyb, zoom a priestorové nástroje, aby priviedla prezentáciu k životu. Jedinečné otvorené plátno Vám umožní prezerať a organizovať prezentáciu ako celok do tém a podtém.
 • Prezi Vám umožní využívať pokročilé funkcie vkladania obrázkov, textu, ikon, tvarov, grafov, videa, animácie pričom jednoduchým krokom viete prezentáciu zdieľať so svojimi žiakmi.

Obsah vzdelávania:

 • príprava prezentácie,
 • prezentačné metódy a podmienky prezentovania,
 • registrácia do platformy PREZI NEXT
 • výhody a nevýhody prezentačného programu PREZI NEXT,
 • prezentácie v prezentačnom programe PREZI NEXT– princíp, ukážky,
 • vysvetlenie nástrojov tvorby – témy, podtémy, príbehové bloky,
 • skúšanie nástrojov vkladania – obrázky, video, tvary, PDF,
 • tvorba prezentácie podľa zadania,
 • zdieľanie prezentácie,
 • tvorba prezentácie prostredníctvom šablón,
 • využívanie databázy prezentácií
 • predstavenie doplnku PREZI VIDEO.

Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania

Všeobecné informácie

Spoznajte trojicu skvelých interaktívnych nástrojov pre skutočný zážitok z hodiny. Multimediálne plagáty, interaktívne pracovné listy a online kvízy Vám pomôžu vysvetliť a overiť učivo novým a pútavým spôsobom. Online prihlasovanie a pestré knižnice materiálov Vám dodajú inšpiráciu a zjednodušia používanie jednotlivých aplikácií. Nečakajte a naučte sa už dnes urobiť svoju hodinu nezabudnuteľnou.

Platformy GLOGSTER, KAHOOT, WIZER.ME:

 • Buncee – multimediálny plagát – online platforma pre digitálne rozprávanie príbehov a interaktívne vzdelávanie. Umožňuje kombinovať všetky druhy médií na jednom virtuálnom plátne a tvoriť tak krásne a pútavé multimediálne plagáty.
 • Kahoot – multiplatformový systém na získavanie reakcií žiakov prepojujúci formálnu výučbu s online svetom. V podstate ide o premenu tradičného overovania vedomostí prostredníctvom kvízu v aktivizujúcej forme s využitím digitálnych technológii – počítača, dataprojektora a mobilných zariadení ako sú tablety a mobily.
 • Wizer.me – platforma poskytujúca možnosť vytvárať krásne a pútavé online pracovné hárky. Vo „Wizer.me“ získate cenný nástroj pre vytváranie pracovných listov, testov i okamžitú spätnú väzbu bez zdĺhavého a zložitého opravovania.

Obsah vzdelávania:

 • prihlasovanie a registrácia do platforiem,
 • prehľad licencií platforiem,
 • práca s platformou Wizer.me,
 • využite šablón pracovného listu,
 • tvorba pracovného listu podľa zadania,
 • zdieľanie a kontrola pracovných listov,
 • práca s databázou pracovných listov,
 • práca s platformou Kahoot,
 • tvorba kvízu – šablóny výber jednej odpovede, pravda/lož,
 • využitie banky otázok,
 • nastavenie režimu kvízu,
 • vyhodnotenie spätnej väzby,
 • práca s platformou Buncee,
 • tvorba multimediálnych plagátov
 • využitie nástrojov – obrázky, pozadie, text, video, audio, príloha,
 • zdieľanie plagátu a tlač,
 • práca s databázou multimediálnych plagátov.

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese

Všeobecné informácie

Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, opakovaní a tvorbe poznámok. Naučte sa princípom tvorby myšlienkových máp a preneste ich do digitálneho priestoru.

Program MINDMAPLELITE:

 • program bez časového obmedzenia na tvorbu myšlienkových máp a organizovanie nápadov s výkonným balíkom funkcii ako: výber z prednastavených šablón, tvorba tém a pod tém, vkladanie obrázkov, hypertextových odkazov, poznámok, príloh, symbolov, zmena tematických polí, podpora operácií „drag and drop“, export mapy do formátu HTML, TXT, DOC, XLS, PPT, JPG, BMP, PNG, GIF alebo TIF.
 • Je perfektným digitálnym asistentom pre riešenie projektov, učenie sa a osobný rozvoj, či pútavé prezentácie a poznámky.

Obsah vzdelávania:

 • teoretické východiská myšlienkových máp,
 • techniky tvorby myšlienkových máp,
 • postupy tvorby myšlienkových máp,
 • asociácie v myšlienkových mapách,
 • príprava materiálov,
 • editácia zdrojov,
 • oboznámenie sa so softvérom na tvorbu myšlienkových máp MINDMAPLELITE,
 • tvorba vetvy, uzla
 • práca s grafickými nástrojmi programu,
 • vkladanie príloh vo forme dokumentu, odkazu a poznámky,
 • prepojenie myšlienkovej mapy a interaktívnej tabule,
 • tvorba digitálnej myšlienkovej mapy,
 • exportovanie myšlienkovej mapy do iných formátov.

Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa

Všeobecné informácie

S novou digitálnou dobou prichádzajú aj nové riešenia pre prostredie školy. Jedným z riešení je aj platforma Office 365, ktorá predstavuje komplexný nástroj pre efektívnu správu školy, komunikáciu a online vzdelávanie. Ak sa chcete naučiť alebo zdokonaliť v používaní poštového klienta, organizovaní pracovného času, zapisovaní a zálohovaní dokumentov, zdieľaní materiálov, tvorbe kvízov, príprave prezentácií a vedení online hodín tak toto vzdelávanie je určené práve Vám.

Platforma OFFICE 365:

 • je služba, vďaka ktorej máte vždy tie najaktuálnejšie moderné nástroje na zvýšenie produktivity od spoločnosti Microsoft, ktorá umožňuje celej škole a tímu spolupracovať flexibilne, rýchlo a bezpečne.
 • Office 365 sú aplikácie a služby vo vašom telefóne, počítači a webovom prehliadači.
 • Office 365 pre školy obsahuje: office online (word, excel, powerpoint, …), zdieľanie školských dokumentov (sharepoint), zdieľaný kalendár, profesionálny email (outlook), osobné úložisko dát (onedrive), online vzdelávanie ( teams, classnotebook).

Obsah vzdelávania:

 • tvorba a nastavenie pracovného konta v Office 365,
 • použitie pracovného konta v škole,
 • zdieľanie a zálohovanie pracovných dokumentov
 • práca offline a online s kancelárskym balíkom Office,
 • tvorba poznámkových blokov na jednotlivé predmety,
 • práca a zdieľanie prípravy so študentmi v službe ClassNotebook,
 • tvorba a použitie online dotazníkov a hlasovaní – Forms,
 • práca s prezentačným programom Sway,
 • zdieľanie prípravy cez službu OneDrive.

Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa

Všeobecné informácie

Ovládajte pojmy a význam informačnej bezpečnosti, jej legislatívnych noriem, technických aspektov, hrozieb internetu a sociálnych sietí a staňte sa ochrancom vlastných detí a žiakov v nebezpečnom kybernetickom priestore. Naučíme Vás ako chrániť svoje dokumenty, heslovať priečinky, ako má správne vyzerať heslo, ktoré internetové stránky vykazujú podozrivé znaky a ako rozpoznať znaky a prejavy kyberšikany aj vo vašej triede.

Program ADBLOCK, HOOK FOLDER LOCKER a platforma ESET:

 • Adblock – bezplatný blokovač reklám, ktorý chráni váš prehliadač pred malvérom a bráni inzerentom v prístupe k vašej histórii prehliadania a osobným informáciám.
 • Hook Folder Locker – šikovný nástroj na rýchle uzamknutie priečinka. Je to softvér, ktorý sa ľahko používa a chráni obsah priečinka heslom.
 • Eset parental control – Antivírusová ochrana, ktorá ochráni počítač pred rôznymi druhmi online a offline hrozieb. Ochrana pred malvérom a ransomvérom s overenou viacvrstvovou ochranou od spoločnosti ESET. Nastavenie užitočných nástrojov ako pravidlá rodičovskej kontroly, strážca aplikácií, zvolenie vhodného a nevhodného obsahu, časové limity pre hru a rodičovský PIN.

Obsah vzdelávania:

 • informačná bezpečnosť,
 • základné pojmy a význam informačnej bezpečnosti,
 • stratégia a legislatívne normy v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • integrácia a aplikácia informačnej bezpečnosti do vyuč. Procesu,
 • hrozby internetu a sociálnych sietí,
 • správanie na internete,
 • sociálne siete – hrozby a riziká,
 • kyberšikana,
 • príklady kyberšikany z praxe,
 • príčiny, motívy a spúšťače kyberšikany,
 • pomoc a ochrana pri kyberšikane,
 • identifikácia a riešenie kyberšikany.

Interaktívna tabuľa
ako nástroj modernej hodiny

Všeobecné informácie

Naučte sa ovládať interaktívnu tabulu a získajte skvelý nástroj, ktorý aktivizuje žiakov a zefektívni prípravu na hodinu. Interaktívna tabuľa zlepšuje názornosť vyučovania, zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, efektivitu osvojovania si vedomostí a zručností žiakov. Práca s interaktívnou tabuľou využíva napríklad animácie, okamžitú a priamu spätnú väzbu a povoľuje žiakom zapájať sa aktívne do vyučovacieho procesu, čím sa vzdelávanie stáva efektívnejším a modernejším. Naučte sa prepojiť interaktívnu tabuľu s notebookom, ovládať program ActivInspire a tvoriť originálne interaktívne úlohy pre vašich žiakov.

Program ACTIVINSPIRE:

 • v programe ActivInspire vytvárame súbory vo forme predvádzacích zošitov (flipchartov) s neobmedzeným počtom strán, ktoré môžu obsahovať texty, animácie, videá, zvukové ukážky, hypertextové odkazy, vnorený internetový prehliadač, aktívne prvky z knižnice zdrojov alebo vytvorené podľa vlastných predstáv, poznámky, anotácie na pracovnej ploche a úlohy, či testy. Navyše jednotlivým objektom môžeme priraďovať akcie a obmedzenia.
 • Ovládaním kresliacich nástrojov, geometrických tvarov, obrázkov a zvukov vyskladáme základ tvorby interaktívnych úloh ako tajnička, pexeso, osemsmerovka, doplň slová, vytvor dvojice …

Obsah vzdelávania:

 • práca s interaktívnou tabuľou a jej obsluha vzhľadom na používaný softvér tabule,
 • zapojenie PC, interaktívnej tabule, dataprojektora,
 • interaktívny a anotačný režim, režim tvorby dokumentov, klávesnica na obrazovke,
 • vytvorenie a uloženie dokumentu,
 • kresliace nástroje, geometrické objekty, guma, zvýraznenie,
 • nástroje pre výber objektov, textové pole, práca s farbami,
 • vlastnosti geometrických tvarov, práca so stranami,
 • vkladanie obrázkov, pozadí, zvukov, videa, flash aplikácií,
 • rozširovanie knižnice z externých zdrojov a internetu,
  vrstvy, priehľadnosť, hyperlinkové prepojenie medzi dokumentami,
 • nástroj Lupa, nástroj Clona, nástroj Reflektor,
 • exportovanie súborov, preusporiadanie strán,
 • vytvorenie videa z prezentácie,
 • priebežná tvorba úloh s využitím prebraných nástrojov.

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh

Všeobecné informácie

S programom Alf si vytvoríte interaktívne úlohy naozaj jednoducho a rýchlo. S Alfom budete “GURU” v tvorbe interaktívneho obsahu. Inšpirujte sa vytvorenými úlohami v Databáze učebných materiálov Alf, ktoré môžete okamžite využiť pre svojich žiakov. Pomocou intuitívneho rozhrania Online testovania máte možnosť priradiť úlohy vašej triede a získať okamžitú spätnú väzbu v podobe prehľadnej štatistiky.

Program ALF:

 • Off-line nástroj na tvorbu interaktívnych testov
 • Obsahuje 12 interaktívnych šablón: otázka s výberom jednej odpovede, pexeso, priradenie dvojíc pojmov, zaradenie slov do skupín, usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia, výber viacerých odpovedí, popis obrázku, dvojice, puzzle, hádaj slovo, tajnička, doplň slová.
 • Otvorený systém pre interaktívne a neinteraktívne učebné materiály vytvárané učiteľmi s možnosťou prideľovania zadaní žiakom a ich následnej kontroly učiteľom.

Obsah vzdelávania:

 • teoretické východiská tvorby testov,
 • príprava podporných materiálov testu,
 • tipy a triky pre efektívne vyhľadávanie obrázkov,
 • editovanie zdrojov,
 • tvorba interaktívnych testov programe ALF,
 • precvičovanie jednotlivých typov úloh,
 • vkladanie testov do databázy programu ALF,
 • priraďovanie testov a domácich úloh žiakom,
 • využitie chatu,
 • vyhodnocovanie testov,
 • export štatistických údajov,
 • administrácia programu ALF.

Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami

Všeobecné informácie

Podtitul vzdelávania je “hviezda kabinetu”. Už sa nebudete musieť pýtať kolegu v práci, ako nastaviť vzorec v tabuľke, aktivačné polia v Powerpointe alebo vynechať číslovanie strán vo Worde. Toto vzdelávanie je obsahovo zamerané na prácu s Wordom, Excelom a Powerpointom, pričom sa preberajú nástroje od základov až do stredne pokročilej úrovne. Všetky nástroje a postupy sú vysvetlené na ukážkach, ktoré v školskom prostredí určite využijete.

Platforma:

 • Microsoft Word – textový editor s ktorým bude úprava dokumentov jednoduchá. Prehľad základných vlastností programu, formátovanie a úprava textu, obrázkov, tabuliek, základy hromadnej korešpondencie, úprava číslovania strán to je len základ toho čo budete po skončení ovládať.
 • Microsoft Excel – tabuľkový editor, v ktorom budete vedieť vytvárať a formátovať tabuľky, vkladať základne vzorce a funkcie, využívať filtre, tvoriť graf, upraviť tabuľku pred tlačou a pracovať s hárkami.
 • Microsoft PowerPoint – program na tvorbu prezentácii v ktorom sa naučíte vytvárať prezentácie s použitím šablón, motívov a farebných schém. Budete vedieť nastaviť časovanie prezentácie, animácie, poznámky, komentáre a využiť pokročilé nastavenia prezentácie.

Obsah vzdelávania:

 • práca vo Worde, Exceli, Powerpointe
 • základné úpravy textu
 • vkladanie obrázkov, tabuliek
 • tvorba obsahu
 • vynechanie číslovania strán,
 • tvorba diplomu cez hromadnú korešpondenciu,
 • tvorba a úprava tabuliek
 • zadefinovanie výpočtov, využitie vzorcov
 • vkladanie a úprava grafov
 • tvorba a úprava prezentácie
 • vkladanie animácií a efektov
 • vkladanie aktivačných polí,
 • nastavenia prezentácie,
 • tipy a triky ako na Office.

Digitalizácia učebných materiálov

Všeobecné informácie

Videá pre učiteľov sa stávajú dôležitým nástrojom vo výuke, ale jedna z vecí, ktorá mnohým bráni v používaní je ich tvorba. Ak chcete začať vytvárať videá rýchlo, jednoducho, bez zložitej prípravy, Editor videa môže byť pre vás dokonalým nástrojom. Za pár minút môžete vytvoriť video pre študentov, ktoré vysvetľuje každý koncept a následne ho jednoducho zverejniť. Ovládajte konvertovanie zdrojov, strih videa, aplikáciu filtrov a prechodov, editovanie audia, vkladanie titulkov a veľa ďalších vychyctávok, ktoré Vás naučíme na tomto vzdelávaní.

Program EDitor Videa a PHOTOFILTRE:

 • je jednoduchý a prehľadný program firmy Microsoft pre jednoduché vytvorenie a spracovanie videa (filmov, foto dokumentov a domácich nahrávok). Obsahuje funkcie ako strih videa, pridanie fotografií, hudby, prechodov, 3D objektov a titulkov.
 • Je súčasťou operačného systému Windows 10.
 • Photofiltre je grafický editor použiteľný zdarma pre nekomerčné a výukové účely. Jeho hlavnou devízou je veľké množstvo funkcií, efektov a filtrov, vďaka ktorým je možné zmeniť obrázky na nepoznanie.

Obsah vzdelávania:

 • poskytnutie overených onlinových zdrojov obrázkov a videa,
 • sťahovanie a editovanie obrazových materiálov,
 • sťahovanie a editovanie video ukážok,
 • oboznámenie sa so softvérovými riešeniami na úpravu videa a obrázkov,
 • práca s programom Editor videa,
 • tvorba náučného videa,
 • práca s programom Photofiltre,
 • jednoduché a pokročilé úpravy obrázkov,
 • použitie filtrov,
 • precvičovanie pripravených postupov pre úpravu obrázkov.
Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.