Vitajte

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese: od 12.3.2024 do 10.4.2024

MYŠLIENKOVÉ MAPY VO VYUČOVACOM PROCESE Inovačné vzdelávanie – Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, opakovaní […]

Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa: od 25.1.2024 do 26.2.2024

INFORMAČNÁ A INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ V KONTEXTE PRÁCE UČITEĽA Inovačné vzdelávanie – Ovládajte pojmy a význam informačnej bezpečnosti, jej legislatívnych noriem, technických aspektov, hrozieb internetu a sociálnych sietí a staňte sa ochrancom vlastných detí a žiakov v nebezpečnom kybernetickom priestore. Naučíme Vás ako chrániť svoje dokumenty, heslovať priečinky, ako má správne vyzerať heslo, ktoré internetové stránky vykazujú podozrivé znaky […]

Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania: od 25.1.2024 do 26.2.2024

INTERAKTÍVNE APLIKÁCIE PRE PODPORU VYUČOVANIA Inovačné vzdelávanie – Spoznajte trojicu skvelých interaktívnych nástrojov pre skutočný zážitok z hodiny. Multimediálne plagáty, interaktívne pracovné listy a online kvízy Vám pomôžu vysvetliť a overiť učivo novým a pútavým spôsobom. Online prihlasovanie a pestré knižnice materiálov Vám dodajú inšpiráciu a zjednodušia používanie jednotlivých aplikácií. Nečakajte a naučte sa už […]

Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa: od 24.1.2024 do 29.2.2024

INTEGRACIA NÁSTROJOV PLATFORMY OFFICE 365 DO PRÁCE UČITEĽA Inovačné vzdelávanie – S novou digitálnou dobou prichádzajú aj nové riešenia pre prostredie školy. Jedným z riešení je aj platforma Office 365, ktorá predstavuje komplexný nástroj pre efektívnu správu školy, komunikáciu a online vzdelávanie. Ak sa chcete naučiť alebo zdokonaliť v používaní poštového klienta, organizovaní pracovného času, […]

Nové trendy v tvorbe didaktických úloh a testov: od 24.1.2024 do 29.2.2024

NOVÉ TRENDY V TVORBE DIDAKTICKÝCH ÚLOH A TESTOV Inovačné vzdelávanie – S programom Alf si vytvoríte interaktívne úlohy naozaj jednoducho a rýchlo. S Alfom budete “GURU” v tvorbe interaktívneho obsahu. Inšpirujte sa vytvorenými úlohami v Databáze učebných materiálov Alf, ktoré môžete okamžite využiť pre svojich žiakov. Pomocou intuitívneho rozhrania Online testovania máte možnosť priradiť úlohy […]

Interaktívna tabuľa ako nástroj modernej hodiny: od 23.1.2024 do 28.2.2024

INTERAKTÍVNA TABUĽA AKO NÁSTROJ MODERNEJ HODINY Inovačné vzdelávanie -Naučte sa ovládať interaktívnu tabulu a získajte skvelý nástroj, ktorý aktivizuje žiakov a zefektívni prípravu na hodinu. Interaktívna tabuľa zlepšuje názornosť vyučovania, zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, efektivitu osvojovania si vedomostí a zručností žiakov. Práca s interaktívnou tabuľou využíva napríklad animácie, okamžitú a priamu spätnú väzbu a povoľuje žiakom […]

Digitálne nástroje pre budovanie portfólia učiteľa: od 23.1.2024 do 28.2.2024

DIGITÁLNE NÁSTROJE PRE BUDOVANIE PORTFÓLIA UČITEĽA Inovačné vzdelávanie – Objavte úžasný grafický nástroj Canva a prepojte ho s vlastnou webovou stránkou. Staňte sa skutočným digi hrdinom pre svojich žiakov a odomknite im webovou stránku, ktorá bude dobrým základom pre vaše osobné portfólio učiteľa, ale aj modernou pomôckou, ktorá vašim žiakom prinesie aktuálny a zaujímavý obsah […]

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese: od 22.1.2024 do 22.2.2024

MODERNÉ PREZENTAČNÉ PROGRAMY A ICH VYUŽITIE VO VYUČOVACOM PROCESE Inovačné vzdelávanie – Štúdie univerzitných vedcov považujú Prezi za pútavejšiu, presvedčivejšiu a efektívnejšiu formu prezentácie ako PowerPoint. Chcete s prezentáciou vystúpiť z davu? Vyskúšajte inovatívne nástroje prezentácie a nechajte vašu kreativitu vyniknúť. Princíp tvorby prezentácie prostredníctvom bieleho plátna, postupného odhaľovania informácií a využití cesty prezentácie zaručí, […]

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.