Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania: 21.6.2021 do 15.7.2021

INTERAKTÍVNE APLIKÁCIE PRE PODPORU VYUČOVANIA Spoznajte trojicu skvelých interaktívnych nástrojov pre skutočný zážitok z hodiny. Multimediálne plagáty, interaktívne pracovné listy a online kvízy Vám pomôžu vysvetliť a overiť učivo novým a pútavým spôsobom. Online prihlasovanie a pestré knižnice materiálov Vám dodajú inšpiráciu a zjednodušia používanie jednotlivých aplikácií. Nečakajte a naučte sa už dnes urobiť svoju hodinu nezabudnuteľnou. Trvanie: od 21.6.2021 do […]

Interaktívna tabuľa ako nástroj modernej hodiny: od 18.6.2021 do 14.7.2021

INTERAKTÍVNA TABUĽA AKO NÁSTROJ MODERNEJ HODINY  Naučte sa ovládať interaktívnu tabulu a získajte skvelý nástroj, ktorý aktivizuje žiakov a zefektívni prípravu na hodinu. Interaktívna tabuľa zlepšuje názornosť vyučovania, zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, efektivitu osvojovania si vedomostí a zručností žiakov. Práca s interaktívnou tabuľou využíva napríklad animácie, okamžitú a priamu spätnú väzbu a povoľuje žiakom zapájať sa […]

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh: od 11.6.2021 do 13.7.2021

NOVÉ TRENDY V TVORBE DIDAKTICKÝCH ÚLOH A TESTOV  S programom Alf si vytvoríte interaktívne úlohy naozaj jednoducho a rýchlo. S Alfom budete “GURU” v tvorbe interaktívneho obsahu. Inšpirujte sa vytvorenými úlohami v Databáze učebných materiálov Alf, ktoré môžete okamžite využiť pre svojich žiakov. Pomocou intuitívneho rozhrania Online testovania máte možnosť priradiť úlohy vašej triede a […]

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese: od 18.5.2021 do 15.6.2021

MODERNÉ PREZENTAČNÉ PROGRAMY A ICH VYUŽITIE VO VYUČOVACOM PROCESE  Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, […]

Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania: od 19.5.2021 do 16.6.2021

INTERAKTÍVNE APLIKÁCIE PRE PODPORU VYUČOVANIA Spoznajte trojicu skvelých interaktívnych nástrojov pre skutočný zážitok z hodiny. Multimediálne plagáty, interaktívne pracovné listy a online kvízy Vám pomôžu vysvetliť a overiť učivo novým a pútavým spôsobom. Online prihlasovanie a pestré knižnice materiálov Vám dodajú inšpiráciu a zjednodušia používanie jednotlivých aplikácií. Nečakajte a naučte sa už dnes urobiť svoju hodinu nezabudnuteľnou. Trvanie: od 19.5.2021 do […]

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese: od 17.5.2021 do 14.6.2021

MYŠLIENKOVÉ MAPY VO VYUČOVACOM PROCESE Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, opakovaní a tvorbe poznámok. […]

VZOR – Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese: Trvanie IV: od 1.3.2021 do 20.3.2021

MYŠLIENKOVÉ MAPY VO VYUČOVACOM PROCESE Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, opakovaní a tvorbe poznámok. […]