Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa: od 20.10.2021 do 18.11.2021

INFORMAČNÁ A INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ V KONTEXTE PRÁCE UČITEĽA Ovládajte pojmy a význam informačnej bezpečnosti, jej legislatívnych noriem, technických aspektov, hrozieb internetu a sociálnych sietí a staňte sa ochrancom vlastných detí a žiakov v nebezpečnom kybernetickom priestore. Naučíme Vás ako chrániť svoje dokumenty, heslovať priečinky, ako má správne vyzerať heslo, ktoré internetové stránky vykazujú podozrivé znaky a ako rozpoznať znaky […]

Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa: od 29.9.2021 do 25.10.2021

INTEGRACIA NÁSTROJOV PLATFORMY OFFICE 365 DO PRÁCE UČITEĽA S novou digitálnou dobou prichádzajú aj nové riešenia pre prostredie školy. Jedným z riešení je aj platforma Office 365, ktorá predstavuje komplexný nástroj pre efektívnu správu školy, komunikáciu a online vzdelávanie. Ak sa chcete naučiť alebo zdokonaliť v používaní poštového klienta, organizovaní pracovného času, zapisovaní a zálohovaní dokumentov, zdieľaní materiálov, […]

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese: 18.10.2021 do 16.11.2021

MODERNÉ PREZENTAČNÉ PROGRAMY A ICH VYUŽITIE VO VYUČOVACOM PROCESE Štúdie univerzitných vedcov považujú Prezi za pútavejšiu, presvedčivejšiu a efektívnejšiu formu prezentácie ako PowerPoint. Chcete s prezentáciou vystúpiť z davu? Vyskúšajte inovatívne nástroje prezentácie a nechajte vašu kreativitu vyniknúť. Princíp tvorby prezentácie prostredníctvom bieleho plátna, postupného odhaľovania informácií a využití cesty prezentácie zaručí, že vaše prezentácie […]

Interaktívna tabuľa ako nástroj modernej hodiny: od 13.10.2021 do 15.11.2021

INTERAKTÍVNA TABUĽA AKO NÁSTROJ MODERNEJ HODINY Naučte sa ovládať interaktívnu tabulu a získajte skvelý nástroj, ktorý aktivizuje žiakov a zefektívni prípravu na hodinu. Interaktívna tabuľa zlepšuje názornosť vyučovania, zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, efektivitu osvojovania si vedomostí a zručností žiakov. Práca s interaktívnou tabuľou využíva napríklad animácie, okamžitú a priamu spätnú väzbu a povoľuje žiakom zapájať sa […]

Interaktívne aplikácie pre podporu vyučovania: od 28.9.2021 do 27.10.2021

INTERAKTÍVNE APLIKÁCIE PRE PODPORU VYUČOVANIA Spoznajte trojicu skvelých interaktívnych nástrojov pre skutočný zážitok z hodiny. Multimediálne plagáty, interaktívne pracovné listy a online kvízy Vám pomôžu vysvetliť a overiť učivo novým a pútavým spôsobom. Online prihlasovanie a pestré knižnice materiálov Vám dodajú inšpiráciu a zjednodušia používanie jednotlivých aplikácií. Nečakajte a naučte sa už dnes urobiť svoju hodinu nezabudnuteľnou. Trvanie: od 28.9.2021 do […]

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese: od 27.9.2021 do 26.10.2021

MYŠLIENKOVÉ MAPY VO VYUČOVACOM PROCESE Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, opakovaní a tvorbe poznámok. […]

VZOR – Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese: Trvanie IV: od 1.3.2021 do 20.3.2021

MYŠLIENKOVÉ MAPY VO VYUČOVACOM PROCESE Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, opakovaní a tvorbe poznámok. […]