Vitajte

Interaktívna tabuľa ako nástroj modernej hodiny: od 11.4.2024 do 30.4.2024

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
95€

INTERAKTÍVNA TABUĽA AKO NÁSTROJ MODERNEJ HODINY

Inovačné vzdelávanie -Naučte sa ovládať interaktívnu tabulu a získajte skvelý nástroj, ktorý aktivizuje žiakov a zefektívni prípravu na hodinu. Interaktívna tabuľa zlepšuje názornosť vyučovania, zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, efektivitu osvojovania si vedomostí a zručností žiakov. Práca s interaktívnou tabuľou využíva napríklad animácie, okamžitú a priamu spätnú väzbu a povoľuje žiakom zapájať sa aktívne do vyučovacieho procesu, čím sa vzdelávanie stáva efektívnejším a modernejším. Naučte sa prepojiť interaktívnu tabuľu s notebookom, ovládať program ActivInspire a tvoriť originálne interaktívne úlohy pre vašich žiakov.

TRVANIE: 11.4.2024 – 30.4.2024

FORMA: ONLINE (live stretnutia cez MS Teams)

KONTAKT NA LEKTORA: tatranska@interaktivnaskola.sk, 0919 288 712

HARMONOGRAM:

1. Úvod do interaktívnej tabule a programu ActivInspire
Online vzdelávanie: 8.4.2024 od 14.30 do 17.30 – TERMÍN ZRUŠENÝ !!!
Online vzdelávanie: 11.4.2024 od 14.30 do 17.30

2. Tvorba interaktívnych úloh I.
Online vzdelávanie:  15.4.2024 od 14.30 do 17.30 – NÁHRADNÝ TERMÍN !!!
Online konzultácie:  17.4.2024 od 14.30

3. Tvorba interaktívnych úloh II.
Online vzdelávanie:  22.4.2024 od 14.30 do 17.30
Online konzultácie:  26.4.2024 od 14.30

4. Ukončenie inovačného vzdelávania 
Online ukončenie:   30.4.2024 od 15.00

PODMIENKY UKONČENIA:

Účastník inovačného vzdelávania absolvuje všetky online časti v podobe vzdelávaní a konzultácií. Odovzdá vypracované dištančné zadanie a záverečné zadanie v termíne a zapracuje prípadne výhrady lektora. Ukončenie vzdelávania sa uskutoční prostredníctvom obhajoby záverečnej práce pred 3-člennou komisiou.

EVIDENCIA ODOVZDANÝCH PRÁC A PRIHLÁŠOK:

Pre zobrazenie evidencie si kliknite: Tabuľka

 

Formulár pre odovzdanie zadania

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.