Vitajte

TEST – Test Inovačné vzdelávanie: Trvanie IV: od 35.6.2044 do 60.6.2050

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
5,00 €

MYŠLIENKOVÉ MAPY VO VYUČOVACOM PROCESE

Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, opakovaní a tvorbe poznámok. Naučte sa princípom tvorby myšlienkových máp a preneste ich aj do digitálneho priestoru.

Trvanie IV: od 35.6.2044 do 60.6.2050

Harmonogram IV:
Inovačné vzdelávanie bude rozdelené na 3 časti a pre každú časť sú plánované 2 stretnutia

1. Teoretické základy myšlienkových máp
Online webinár: 1.3.2021 od 9.00 do 14.00
Online webinár – konzultácie: 3.3.2021 od 9.00 do 14.00

2. Pravidla tvorby myšlienkových máp
Online webinár: 7.3.2021 od 9.00 do 14.00
Online webinár – konzultácie: 9.3.2021 od 9.00 do 14.00

3. Tvorba digitálnej myšlienkovej mapy
Online webinár: 10.3.2021 od 9.00 do 14.00
Online webinár – konzultácie: 15.3.2021 od 9.00 do 14.00

Podmienky ukončenia:
Účastník inovačného vzdelávania absolvuje všetky online časti v podobe webinárov a konzultácií. Odovzdá vypracované dištančné zadanie a záverečné zadanie v termíne a zapracuje prípadne výhrady lektora. Ukončenie vzdelávania sa uskutoční prostredníctvom obhajoby záverečnej práce pred 3-člennou komisiou.

Formulár pre odovzdanie zadania

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.