Vitajte

Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa: od 26.1.2022 do 16.2.2022

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
85€

INTEGRACIA NÁSTROJOV PLATFORMY OFFICE 365 DO PRÁCE UČITEĽA

Inovačné vzdelávanie – S novou digitálnou dobou prichádzajú aj nové riešenia pre prostredie školy. Jedným z riešení je aj platforma Office 365, ktorá predstavuje komplexný nástroj pre efektívnu správu školy, komunikáciu a online vzdelávanie. Ak sa chcete naučiť alebo zdokonaliť v používaní poštového klienta, organizovaní pracovného času, zapisovaní a zálohovaní dokumentov, zdieľaní materiálov, tvorbe kvízov, príprave prezentácií a vedení online hodín tak toto vzdelávanie je určené práve Vám.

TRVANIE: 26.1.2022 – 16.2.2022

FORMA: ONLINE (live stretnutia cez MS Teams)

HARMONOGRAM:

1. Úvod do platformy Office 365 a práca s poštovým klientom OUTLOOK a službou ONEDRIVE
Online vzdelávanie: 26.1.2022 od 14.30 do 17.30

2. Tvorba dotazníkov vo FORMS a prezentácií vo SWAY
Online vzdelávanie: 31.1.2022 od 14.30 do 17.30
Online konzultácie: 1.2.2022 od 14.30

3. Online vyučovanie cez TEAMS
Online vzdelávanie: 8.2.2022 od 14.30 do 17.30
Online konzultácie: 11.2.2022 od 14.30

4. Ukončenie inovačného vzdelávania 
Online ukončenie:  16.2.2022 od 14.00

PODMIENKY UKONČENIA:

Účastník inovačného vzdelávania absolvuje všetky online časti v podobe vzdelávaní a konzultácií. Odovzdá vypracované dištančné zadanie a záverečné zadanie v termíne a zapracuje prípadne výhrady lektora. Ukončenie vzdelávania sa uskutoční prostredníctvom obhajoby záverečnej práce pred 3-člennou komisiou.

Formulár pre odovzdanie zadania

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.