Vitajte

Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa: od 10.3.2022 do 31.3.2022

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
85€

INFORMAČNÁ A INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ V KONTEXTE PRÁCE UČITEĽA

Inovačné vzdelávanie – Ovládajte pojmy a význam informačnej bezpečnosti, jej legislatívnych noriem, technických aspektov, hrozieb internetu a sociálnych sietí a staňte sa ochrancom vlastných detí a žiakov v nebezpečnom kybernetickom priestore. Naučíme Vás ako chrániť svoje dokumenty, heslovať priečinky, ako má správne vyzerať heslo, ktoré internetové stránky vykazujú podozrivé znaky a ako rozpoznať znaky a prejavy kyberšikany aj vo vašej triede.

TRVANIE: 10.3.2022 – 31.3.2022

FORMA: ONLINE (live stretnutia cez MS Teams)

HARMONOGRAM:

1. Bezpečnosť na internete – ako sa správať v online priestore
Online vzdelávanie: 10.3.2022 od 14.30 do 17.30

2. Najčastejšie formy útokov na zariadenia
Online vzdelávanie: 15.3.2022 od 14.30 do 17.30
Online konzultácie: 18.3.2022 od 14.30 do 16.00

3. Kyberšikana – trestný čin
Online vzdelávanie: 21.3.2022 od 14.30 do 17.30
Online konzultácie: 23.3.2022 od 14.30 do 16.00

4. Ukončenie inovačného vzdelávania 
Online ukončenie: 31.3.2022 od 14.30

PODMIENKY UKONČENIA:

Účastník inovačného vzdelávania absolvuje všetky online časti v podobe vzdelávaní a konzultácií. Odovzdá vypracované dištančné zadanie a záverečné zadanie v termíne a zapracuje prípadne výhrady lektora. Ukončenie vzdelávania sa uskutoční prostredníctvom obhajoby záverečnej práce pred 3-člennou komisiou.

Formulár pre odovzdanie zadania

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.