Vitajte

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese: od 18.5.2021 do 15.6.2021

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
85 €

MODERNÉ PREZENTAČNÉ PROGRAMY A ICH VYUŽITIE VO VYUČOVACOM PROCESE 

Možno ich poznáte pod názov pojmové mapy, myšlienkové grafy či myšlienkové mapy. Jedná sa o kreatívnu techniku zaznamenávania informácii a dát prirodzenejším spôsobom pre náš mozog. Spoznajte aj vy súčasnú pomôcku pre premýšľanie. Myslite jasne, kreatívne a originálne a pomôžte sebe aj svojim žiakom pri učení, opakovaní a tvorbe poznámok. Naučte sa princípom tvorby myšlienkových máp a preneste ich aj do digitálneho priestoru.

Trvanie: od 18.5.2021 do 15.6.2021

Harmonogram :

1. Princíp tvorby prezentácie v PREZI NEXT
Online vzdelávanie: 18.5.2021 od 14.00 do 17.00

2. Tvorba prezentácie v PREZI NEXT
Online vzdelávanie 21.5.2021 od 14.00 do 17.00
Online konzultácie: 26.5.2021 od 14.00

3. PREZI VIDEO – interaktívne video nástroje prezentácie
Online vzdelávanie: 31.5.2021 od 14.00 do 17.00
Online konzultácie: 2.6.2021 od 14.00

4. Ukončenie inovačného vzdelávania
Online ukončenie: 15.6.2021 od 14.00

Podmienky ukončenia:
Účastník inovačného vzdelávania absolvuje všetky časti v podobe online vzdelávaní a  konzultácií. Odovzdá vypracované dištančné zadania a záverečné zadanie v termíne a zapracuje prípadne výhrady lektora. Ukončenie vzdelávania vo forme online stretnutia sa uskutoční pred 3-člennou komisiou.

Formulár pre odovzdanie zadania

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.