Vitajte

Interaktívna tabuľa ako nástroj modernej hodiny: od 18.6.2021 do 14.7.2021

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
85 €

INTERAKTÍVNA TABUĽA AKO NÁSTROJ MODERNEJ HODINY 

Naučte sa ovládať interaktívnu tabulu a získajte skvelý nástroj, ktorý aktivizuje žiakov a zefektívni prípravu na hodinu. Interaktívna tabuľa zlepšuje názornosť vyučovania, zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, efektivitu osvojovania si vedomostí a zručností žiakov. Práca s interaktívnou tabuľou využíva napríklad animácie, okamžitú a priamu spätnú väzbu a povoľuje žiakom zapájať sa aktívne do vyučovacieho procesu, čím sa vzdelávanie stáva efektívnejším a modernejším. Naučte sa prepojiť interaktívnu tabuľu s notebookom, ovládať program ActivInspire a tvoriť originálne interaktívne úlohy pre vašich žiakov.

Trvanie: od 18.6.2021 do 14.7.2021

Harmonogram : 

1. Úvod do interaktívnej tabule a programu ActivInspire
Online vzdelávanie: 18.6.2021 od 14.00 do 17.00

2. Tvorba interaktívnych úloh I.
Online vzdelávanie 24.6.2021 od 14.00 do 17.00
Online konzultácie: 29.6.2021 od 14.00

3. Tvorba interaktívnych úloh II.
Online vzdelávanie: 8.7.2021 od 14.00 do 17.00
Online konzultácie: 9.7.2021 od 15.30ZMENA od 10.00 !!

4. Ukončenie inovačného vzdelávania
Online ukončenie: 14.7.2021 od 10.00

Podmienky ukončenia:
Účastník inovačného vzdelávania absolvuje všetky časti v podobe online vzdelávaní a  konzultácií. Odovzdá vypracované dištančné zadania a záverečné zadanie v termíne a zapracuje prípadne výhrady lektora. Ukončenie vzdelávania vo forme online stretnutia sa uskutoční pred 3-člennou komisiou.

Formulár pre odovzdanie zadania

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.