Vitajte

Interaktívna tabuľa ako nástroj modernej hodiny: od 13.10.2021 do 15.11.2021

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
85 €

INTERAKTÍVNA TABUĽA AKO NÁSTROJ MODERNEJ HODINY

Naučte sa ovládať interaktívnu tabulu a získajte skvelý nástroj, ktorý aktivizuje žiakov a zefektívni prípravu na hodinu. Interaktívna tabuľa zlepšuje názornosť vyučovania, zvyšuje motiváciu žiakov k učeniu, efektivitu osvojovania si vedomostí a zručností žiakov. Práca s interaktívnou tabuľou využíva napríklad animácie, okamžitú a priamu spätnú väzbu a povoľuje žiakom zapájať sa aktívne do vyučovacieho procesu, čím sa vzdelávanie stáva efektívnejším a modernejším. Naučte sa prepojiť interaktívnu tabuľu s notebookom, ovládať program ActivInspire a tvoriť originálne interaktívne úlohy pre vašich žiakov.

Trvanie: od 13.10.2021 do 15.11.2021

Harmonogram:

1. Úvod do interaktívnej tabule a programu ActivInspire
Online vzdelávanie: 13.10.2021 od 14.00 do 17.00

2. Tvorba interaktívnych úloh I.
Online vzdelávanie:  19.10.2021 od 14.00 do 17.00
Online konzultácie:  22.10.2021 od 14.00

3. Tvorba interaktívnych úloh II.
Online vzdelávanie:  2.11.2021 od 14.00 do 17.00
Online konzultácie:  8.11.2021 od 14.00

4. Ukončenie inovačného vzdelávania 
Online ukončenie:  15.11.2021 od 14.00

Podmienky ukončenia:
Účastník inovačného vzdelávania absolvuje všetky online časti v podobe webinárov a konzultácií. Odovzdá vypracované dištančné zadanie a záverečné zadanie v termíne a zapracuje prípadne výhrady lektora. Ukončenie vzdelávania sa uskutoční prostredníctvom obhajoby záverečnej práce pred 3-člennou komisiou.

Formulár pre odovzdanie zadania

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.