Vitajte

Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa: od 20.10.2021 do 18.11.2021

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
USD85 €

INFORMAČNÁ A INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ V KONTEXTE PRÁCE UČITEĽA

Ovládajte pojmy a význam informačnej bezpečnosti, jej legislatívnych noriem, technických aspektov, hrozieb internetu a sociálnych sietí a staňte sa ochrancom vlastných detí a žiakov v nebezpečnom kybernetickom priestore. Naučíme Vás ako chrániť svoje dokumenty, heslovať priečinky, ako má správne vyzerať heslo, ktoré internetové stránky vykazujú podozrivé znaky a ako rozpoznať znaky a prejavy kyberšikany aj vo vašej triede.

Trvanie: od 20.10.2021 do 18.11.2021

Harmonogram:

1. Bezpečnosť na internete – ako sa správať v online priestore
Online vzdelávanie: 20.10.2021 od 14.00 do 17.00

2. Najčastejšie formy útokov na zariadenia
Online vzdelávanie:  28.10.2021 od 14.00 do 17.00
Online konzultácie:   3.11.2021 od 14.00

3. Kyberšikana – trestný čin
Online vzdelávanie:  5.11.2021 od 14.00 do 17.00
Online konzultácie:  9.11.2021 od 14.00

4. Ukončenie inovačného vzdelávania 
Online ukončenie:  18.11.2021 od 14.00

Podmienky ukončenia:
Účastník inovačného vzdelávania absolvuje všetky online časti v podobe webinárov a konzultácií. Odovzdá vypracované dištančné zadanie a záverečné zadanie v termíne a zapracuje prípadne výhrady lektora. Ukončenie vzdelávania sa uskutoční prostredníctvom obhajoby záverečnej práce pred 3-člennou komisiou.

Formulár pre odovzdanie zadania

Školenie IKT
Prihlásenie sa na odber infomailov.
Ak máte záujem byť informovaný o novinkách v oblasti vzdelávania, výučbových programov a IKT techniky, môžete svoju emailovú adresu zaregistrovať na odber noviniek a newslettra.